Ověření

ZVÝŠENÍ LIMITŮ BLESK PENĚŽENKY NA ÚROVEŇ - NEOVĚŘENÁ KARTA

Pro navýšení limitů BLESK peněženky na 6 000 Kč/měsíc proveďte ZDARMA on-line registraci na moje.bleskpenezenka.cz nebo se obraťte na zákaznickou linku na čísle 267 197 097. Pro telefonické ověření není zapotřebí dokládat osobní doklady ani údaje k vlastněnému bankovnímu účtu. 

Maximální limity BLESK peněženky
  Neaktivní
karta
Anonymní
karta 

Neověřená
karta

Ověřená
karta
Dobití

6 000 Kč


6 000 Kč

životnost karty

6 000 Kč

měsíc

100 000 Kč

den

Zůstatek na kartě

 

6 000 Kč


 

6 000 Kč

 

 

6 000 Kč


 

350 000 Kč


Platba


Ne


pouze v Kč

6 000 Kč

životnost karty

pouze v Kč

6 000 Kč

měsíc

 

100 000 Kč

den

Platba v cizí měně


NeNeNe


celosvětově

100 000 Kč

den

Výběry z bankomatů


NeNeNe


celosvětově

50 000 Kč

den

 

ZÁKONNÉ OVĚŘENÍ BLESK PENĚŽENKY NA ÚROVEŇ: OVĚŘENÁ KARTA

Z důvodu změn legislativy Evropské unie v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která upravuje mimo jiné i některá omezení užívání předplacených platebních karet, musí společnost MOPET CZ a.s. jako provozovatel služby BLESK peněženka přistoupit ke změnám limitů a plně je respektovat. Společnost MOPET CZ umožní tato omezení zmírnit zákonným ověřením klienta na dálku.

Maximální limity BLESK peněženky
  Neaktivní
karta
Anonymní
karta 

Neověřená
karta

Ověřená
karta
Dobití

6 000 Kč


6 000 Kč

životnost karty

6 000 Kč

měsíc

100 000 Kč

den

Zůstatek na kartě

 

6 000 Kč


 

6 000 Kč

 

 

6 000 Kč


 

350 000 Kč


Platba


Ne


pouze v Kč

6 000 Kč

životnost karty

pouze v Kč

6 000 Kč

měsíc

 

100 000 Kč

den

Platba v cizí měně


NeNeNe


celosvětově

100 000 Kč

den

Výběry z bankomatů


NeNeNe


celosvětově

50 000 Kč

den

 

K ověření budete potřebovat:

  1. vaši BLESK peněženku a bezpečnostní kartičku

  2. kvalitní fotokopii nebo sken občanského průkazu – obě strany

  3. kvalitní fotokopii nebo sken druhého osobního dokladu. Akceptujeme řidičský průkaz, pas nebo rodný list. V případě, že je držitelem BLESK peněženky osoba mladší 18 let, požadujeme také osobní doklady zákonného zástupce.

  4. fotokopii nebo sken dokladu prokazujícího vlastnictví bankovního účtu, kterého jste vlastníkem. Akceptujeme výpis z účtu, potvrzení od banky, u které je účet veden nebo smlouva o vedení účtu (nelze akceptovat printsceen obrazovky internetového bankovnictví). Pokud je držitel nezletilá osoba, požadujeme doklad od banky od jeho zákonného zástupce.

  5. vyplnit krátký dotazník o původu a účelu ukládaných finančních prostředků

  6. odeslat z Vašeho bankovního účtu, ke kterému nám posíláte výše zmíněný doklad, platbu ve výši 1 Kč na účet BLESK peněženky 3198888319/0800 s uvedeným Variabilním symbolem = telefonním číslem, které je s BLESK peněženkou propojené.

 

Celý postup KROK ZA KROKEM

  1. KROK – nejdříve si pořiďte kvalitní fotokopie nebo skeny dvou osobních dokladů a dokladu prokazujícího vlastnictví vašeho bankovního účtu. Podrobnosti viz výše odstavec “K ověření budete potřebovat”.
  2. KROK – jděte na stránky moje.bleskpenezenka.cz a pečlivě si přečtěte postup. Vyplňte číslo čárového kódu Vaší BLESK peněženky, které najdete na zadní straně karty a prvních 5 čísel PUKu z bezpečnostní kartičky. Poté doplňte všechny povinné osobní údaje z Vašeho občanského průkazu, vložte naskenované dokumenty a vyberte tip původu a účelu ukládaných finančních prostředků. Všechny tyto položky jsou povinné. Pokud není možné údaje uložit, není formulář kompletně vyplněn.
  3. KROK – ze svého bankovního účtu obratem odešlete platbu ve výši 1 Kč na bankovní účet BLESK peněženky 3198888319/0800 s uvedeným Variabilním symbolem = telefonním číslem, které je s BLESK peněženkou propojené.

Po odeslání žádosti vyčkejte na její zpracování a zpravidla do 5 pracovních dní, maximálně do 30 kalendářních dní, budete e-mailem informováni o provedení změny zákaznické úrovně vaší BLESK peněženky na úroveň: Ověřená BLESK peněženka.

V případě dotazů vyplňte Kontaktní formulář, nebo zavolejte na naši zákaznickou linku 267 197 097 v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

BLESK peněženku provozuje společnost MOPET CZ a.s., která je ve smluvním vztahu se společností CZECH NEWS CENTER a.s., jež poskytuje tuto službu svým čtenářům a zákazníkům. MOPET CZ a.s., dceřiná společnost České spořitelny a.s., je společnost regulovaná Českou národní bankou a vlastnící licenci pro vydávání elektronických peněz. BLESK peněženka je vydávána ve spolupráci se společností MasterCard®