Aktuální směnný kurz prodej: 27,4250 Kč za Euro
Aktuální směnný kurz nákup: 26,0872 Kč za Euro

Ceník služby BLESK peněženka pro Zákazníky

Přehled úkonů a činností a souvisejících poplatků hrazených Zákazníkem ve Službě BLESK peněženka

Základní služby

Zřízení Služby
Aktivace Služby BLESK peněženka
ZDARMA
Vedení Služby BLESK peněženka
ZDARMA
 
Dobíjení Služby
Dobití BLESK peněženky na SAZKA terminálu
25 Kč
Dobití BLESK peněženky bankovním převodem 1
25 Kč
Dobití BLESK peněženky z jiné platební karty prostřednictvím
internetové samoobsluhy BLESK peněženky
25 Kč
 
Placení
Platba BLESK peněženkou u obchodníků a na internetu v ČR a zahraničí 2
ZDARMA
 
Ostatní úkony
Spojení se Zákaznickou linkou BLESK peněženky 3
ZDARMA
Kontrola Zůstatku v internetové samoobsluze BLESK peněženky
ZDARMA
Kontrola Zůstatku v bankomatu
10 Kč
Kontrola Zůstatku prostřednictvím SMS 3
5 Kč
Aktivace úrovně Ověřená BP
99 Kč

Doplňkové služby

Změnové úkony
Změna PIN kódu prostřednictvím bankomatu nebo Zákaznické linky
15 Kč
Změna mobilního telefonního čísla propojeného s BLESK peněženkou
15 Kč
 
Vybíjení Služby
Výběr z bankomatu z BLESK peněženky 2
30 Kč
Převod Zůstatku z BLESK peněženky na bankovní účet 4
30 Kč
Převod Zůstatku z BLESK peněženky prostřednictvím poštovní poukázky 4
70 Kč
 
Uchování Zůstatku
Uchování a správa Zůstatku spící BLESK peněženky
(při neměnném Zůstatku v období 6 po sobě následujících měsíců) 5
39 Kč/měsíc
Uchování a správa Zůstatku po ukončení smlouvy 5
39 Kč/měsíc

Poznámka:

1Vaše banka může účtovat poplatek za odchozí bankovní převod

2Směnný kurz aplikovaný na platby v cizí měně je uveden na internetových stránkách Služby, pro zahraniční platby a platby v jiných měnách než je CZK je podmínkou úroveň Ověřená BP

3Váš mobilní operátor může účtovat odchozí hovory a SMS dle vašeho tarifu

4Nevztahuje se na období 1 roku po ukončení platnosti BLESK peněženky a na období 1 roku po zániku Smlouvy, která byla v průběhu jejího trvání ukončena ze strany MOPET CZ.

5Účtováno maximálně do výše Zůstatku bez přečerpání do minusu

 

Ceny uvedené v Ceníku jsou včetně DPH.

Tento Ceník Služby BLESK peněženka pro Zákazníky je platný a účinný od 1. ledna 2017 a je nedílnou součástí Obchodních podmínek Služby BLESK peněženka uveřejněných na www.bleskpenezenka.cz.

BLESK peněženku provozuje společnost MOPET CZ a.s., která je ve smluvním vztahu se společností CZECH NEWS CENTER a.s., jež poskytuje tuto službu svým čtenářům a zákazníkům. MOPET CZ a.s., dceřiná společnost České spořitelny a.s., je společnost regulovaná Českou národní bankou a vlastnící licenci pro vydávání elektronických peněz. BLESK peněženka je vydávána ve spolupráci se společností MasterCard®